Двигатели с плавно регулиране 429065

 
СнимкаNameMakerOurcodeBarcodeMakercodeDescription
Двигател с плавно регулиранеFlux026 FLX 050--40701000FEM 4070, 230V, 500W, IP24

 

разработка на Creative Design