Табло за управление монофазно 405308

 
СнимкаNameMakerOurcodeBarcodeMakercodeDescription
Табло за управление монофазноCity Pumps003 INP 0108000000500038530EC07A1CB 075M, 0.75HP, 6.0A, 0.55kW
Табло за управление монофазноCity Pumps003 INP 2628000000500175530EC05A1CB 050M, 0.50HP, 4.5A, 0.37kW
Табло за управление монофазноCity Pumps003 INP 0118000000500045530EC15A1CB 150M, 1.50HP, 11.0A, 1.1kW
Табло за управление монофазноCity Pumps003 INP 2608000000500151530ECN20A1CB 200M, 2.00HP, 13.0A, 1.5kW
Табло за управление монофазноCity Pumps003 INP 6400390000500120530EC30A1-COCB 300M, 3.00HP, 18.0A, 2.2kW
Табло за управление монофазноCity Pumps003 INP 2618000000500168530ECN10A1-COCB 100M, 1.00HP, 7.0A, 0.75kW

 

разработка на Creative Design