Разходомери 435033

 
СнимкаNameMakerOurcodeBarcodeMakercodeDescription
Разходомер дигиталенGardena033 GRD 8564078500818896966781201Q=2-30л/мин., 12.0bar, 1 - 1'

 

разработка на Creative Design